MOSAIKKURSER

Under hösten 2018 och våren 2019 kan du lära dig mosaiteknik på veckoslutskurser i Ekenäs / Karis. Kurserna ordnas inom ramen för Raseborgs kulturinstitut. I september kan du göra färggranna lyktor eller lampetter med glasmosaik, i januari kan du skapa vit "vintermosaik" och i april en mosaikbricka till sommarbordet. För närmare information se institutets broschyr / hemsida. Anmälningar via institutet.

Jag ordnar i fortsättningen kurser och workshops också i mitt arbretsrum i Ekerö. Under hösten 2018 koncentrerar jag mig emellertid på beställningsarbeten och -kurser och på mitt eget mosaikskapande.

Vad kan man lära sig på en lite längre mosaikkurs? Se Virpi Marjaana Siiras inspirerande blog om ämnet