OM MINA MOSAIKER

Jag upplever att mosaikkonsten genom tiderna har uttryckt människans behov och förmåga att skapa meningsfulla helheter ur i sig osammanhängande, små beståndsdelar.

OM MATERIALEN: Jag använder helst sträva stenytor, med ställvis skimrande glasmaterial som kontrast. Läs mera ...

FORNSMYCKESORNAMENTIK (2007-2009): Temat för mina första utställningar var ornament och symboler i fornfinsk smyckesornamentik. Läs mera ...

MARIAMOSAIK (2010-2011): Mitt andra stora mosaikprojekt var ett tvärkulturellt projekt med Kammarkören Novena: vi förenade musik och mosaik med temat Jungfru Maria och symboliken kring henne. Läs mera ...

SAMFUNDSMOSAIKER (2011): Som fortsättning på Maria-projektet skapades två samfundsmosaiker: tillsammans med invånarna i två byggnader i Esbo (Folkhälsanhuset i Hagalund och Stjärnhemmet i Dalsvik) gjorde vi stora väggmosaiker. Läs mera...

DIKTMOSAIK (2012-2013): I diktmosaikprojektet skapade jag en serie med 44 mosaikverk med Solveig von Schoultz lyrik som inspirationskälla. Läs mera...

GLÄDJE SOM TEMA (2016-2018): Samarbetet med textilkonstnär Lela (Angela) Nybergh startade 2016. Vi hade ett gemensamt tema - glädje - som vi önskade sprida till vår omgivning med en samutställning sommaren 2017. Vårt samarbete fortsatte och fördjupades när vår kreativa team utvidgades med Tiina Jåfs med sina keramikverk och målningar. Det här samarbetet ledde till samutställningen "3" sommaren 2018.

VILDÖRTSMOSAIKER (2021-2023): Under de senaste åren medan vi har bott på landsbygden har jag genom nya upplevelser och bekantskap inspirerats till att skapa en serie mosaiker med vildörter som tema. Läs mera...


OM MATERIALEN

Dominerande material i mina arbeten är marmor, andra stenmaterial och keramik - de traditionella materialen i mosaikkonsten genom årtusenden. I marmorarbetena har jag använt såväl polerad marmor som grova marmorytor som har åstadkommits med hjälp av en mosaikhammare (it. marteline) med vilken man styckar marmorn så att variationerna i ytan och färgerna på stenens insida kommer till sin rätta.

Motvikten och kontrasten till dessa grova naturmaterial utgörs av den för Bysantens mosaiker kännetecknande venetianska smaltin. Smalti är smält och med metalloxider färgat glas som tillverkas i alla regnbågens färger. Ljuset återspeglas från smalti på ett unikt sätt som får de intensiva färgerna i mosaikytorna att leva och skimra. Marteline-hammaren används också för smalti.

Från Bysanten härstammar också traditionen att använda guld i mosaikkonsten. Guld är det mest exklusiva av mosaikmaterialen. I tillverkning av guldtessaran läggs bladguld på ett lager av glas, guldytan skyddas sedan med ett ytterligare lager av glas varefter lagren smälts fast i varandra och materialet styckas i mindre bitar som mosaikisterna använder för sina arbeten. I en del arbeten använder jag också avigsidan av guldtessaran: den är ofta bländande turkosblå.

Förutom dessa traditionella mosaikmaterial har jag också använt glasmosaik - det vanligaste materialet i den nutida mosaikkonsten. Därtill kan man i en del mosaiker hitta små detaljer i glas, porslin, små halvädelstenar, naturstenar, pärlemor, grus, koppar och mässing.

Till början av sidan


Mosaik med fornsmyckesornament

Jag har haft fllera utställningar med mina mosaiker med fornsmyckesornamentik under perioden 2007-2009, både i Finland och utomlands. Ornamenten bygger på järnålderssmycken som har hittats i Finland.


Ornamentiken som härstammar ur det fornfinska kulturarvet är rik och mångfasetterad. Fornsmycken i Finlands nationalmuseum samt Museiverkets omfattande litteraturmaterial och bildsamlingar kring temat har varit ovärderliga informations- och inspirationskällor för skapandet av dessa mosaiker. Tack vare arkeologernas och historikernas arbete har smyckesfynden dokumenterats noggrannt och i viss mån har forskarna också kunnat bedöma ornamentikens eventuella symboliska innebörd och vilken betydelse smycken har haft för de personer som burit dem. Järnålderssmycken var inte enbart prydnadsföremål - de användes för att fästa dräktens olika delar i varandra och de följde med sina ägare till graven.

I mina arbeten får fornsmyckenas formvärld, ornament och symboler nya tolkningar genom mosaiktekniken. Som bakgrund för mosaikerna har jag valt ut en mängd smycken av vilka några är från merovingertiden (600-800 e.Kr.), några från vikingatiden (800-1050 e.Kr.), men största delen från korstågstiden (1050-1300 e.Kr.). De flesta av de utvalda föremålen har hittats i det avyttrade Karelen, de övriga är mestadels från Savolax och från Satakunda. De ursprungliga föremålen är gjorda av silver och brons och bland dem finns spännen, hängsmycken, en ring, bältesbeslag - och t.o.m. en förgylld skölddel i koppar. Bakom valet av materialen för mosaikerna ligger en strävan att vidareförmedla den forntida stämningen.

Till början av sidan


Mariamosaiker

Mariamosaikerna - ett tjugotal mosaiker som visades på en utställning i Galleri Dix våren 2011 - är inspirerade av musiken komponerad för Jungfru Maria och av den rika färg-, växt- och annan bildsymbolik som genom tiderna förknippats med Maria. Mariamosaikerna skapades som en del av ett större tvärkulturellt Mariaprojekt där Kammarkören Novena och jag förenade musik och bildkonst. Resultatet var en mosaikutställning i Helsingfors, en CD-skiva med mosaikillustrationer och flera konserter där Mariamosaikerna visades på väggen under konserten. En av mina mosaiker donerades till Olars kyrka.


Ave Maria-mosaikverket som Mariaprojektet donerade åt Esbo svenska församling finns i Olars svenska kyrka.Till början av sidan


Ikonen med temat Maria bebådelse finns i Retreatcentret Snoans kapell.Till början av sidan

Samfundsmosaiker

Under hösten 2011 arbetade jag med två omfattande mosaikprojekt där min roll var planering av verken och handledning av mosaikarbetet. Resultatet blev väggmosaiker som jag skapade tillsammans med invånarna i två byggnader: Folkhälsanhuset i Esbo och Stjärnhemmet - ett nybyggt hem för tretton unga vuxna med specialbehov.
- Väggmosaik till Folkhälsanhuset i Esbo. Vi skapade ett mosaikverk till byggnadens matsal som används såväl av husets invånare som utomstående besökare.


Folkhälsan är en allmännyttig social- och hälsovårdsorganisation som jobbar för ett samhälle där hälsa och livskvalitet sätts i centrum. Folkhälsanhuset i Esbo kombinerar serviceboende för äldre, ett servicehem för personer med funktionsnedsättning, en skola (Vindängens skola) och en musikskola (Musikinstitutet Kungsvägen). I byggnaden anordnas olika kulturevenemang och Esbo stad har en servicepunkt i huset. Mera om mosaikverkstaden mosaikverkstaden på Folkhälsans hemsida.- Väggmosaik till Stjärnhemmet. Vi byggde tillsammans en stor mosaik som installerades på en vägg i byggnadens allaktivitetsrum.


Stjärnhemmet i Dalsvik i Esbo är ett nybyggt hem för tretton unga vuxna med specialbehov. De förenas av att de har svenska som modersmål. Mosaikinstallationen skapades under hösten 2011: vi samlades varje vecka med ungdomarna och deras familjer för att skapa mosaiken som sedan installerades i Stjärnhemmets samrum. Projektet fick understöd av Arbetets Vänner, Konstsamfundet och Kalevala Korun kulttuurisäätiö.


Till början av sidan


Diktmosaik

Jag har skapat diktmosaikerna med Solveig von Schoultz (1907-1996) lyrik som inspirationskälla. Diktmosaikerna är samtidigt en hyllning till Solveig von Schoultz: jag önskar med mina verk lyfta fram författarens texter också till en vidare, finskspråkig allmänhet.


Till början av sidan


Vildörtsmosaik

Inspirationskällan till mina vildörtsmosaiker är besök i den sommarsköna och idylliska miljön i Munsterhjelm Art Center och en bekantskap med konstnären Riggert Munsterhjelm och hans biologfru Catherine Munsterhjelm. Riggerts konstnärskap och hans målningar i den till galleri ombyggda gamla rian, Catherines hängivna guidningar kring vilda ätliga växter och hela familjen Munsterhjelms naturnära levnadssätt är unikt och respektväckande. Via Catherines vildörtsguidningar fängslade de vilda växterna mina tankar för en lång tid, vilket resulterade i en serie vildörtsmosaiker.

Mera om konstcentret och även om Catherines vildörtsguidningar: www.munsterhjelmartcenter.fi

Till början av sidan